Перейти до вмісту

Погодження місця розташування та висоти об’єктів

Порядок погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромній території

Закони України, що регулюють діяльність в галузі використання повітряного простору України, яка спрямована на забезпечення безпеки польотів повітряних суден:

 • Повітряний Кодекс України від 19.05.2011 р. № 3393-VI; 
 • «Положення про використання повітряного простору України» затверджене постановою КМУ № 954 від 06.12.2017 р;
 • Наказ Міністерства інфраструктури України № 721 від 30.11.2012 року, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року за № 2147/22459, «Про затвердження Порядку погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромних територіях та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів літаків і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації»;
 • Інші авіаційні правила.

Приаеродромна територія

Приаеродромна територія – обмежена регламентованими розмірами місцевість навколо зареєстрованого згідно із встановленим порядком аеродрому, до якої встановлені спеціальні вимоги щодо розташування різних об’єктів, а їх висота контролюється з урахуванням умов безпеки маневрування, зльоту та заходу на посадку повітряних суден. Розмір приаеродромної території залежить від розмірів аеродрому та визначається авіаційними правилами України. 

Приаеродромна територія аеродрому “Ужгород” займає площу в радіусі 45 км від геометричного центру аеродрому.

Будівлі і природні об’єкти, розташовані на приаеродромній території, не повинні становити загрози для польотів повітряних суден.

Згідно статті 69 Повітряного кодексу України на приаеродромній території запроваджується особливий порядок здійснення діяльності, яка може вплинути на безпеку авіації та створити перешкоди для роботи наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження. До такої діяльності належать:
 1. Будівництво, вибухові роботи;
 2. Діяльність, що сприяє скупченню птахів;
 3. Установлення радіовипромінювальних пристроїв;
 4. Роботи, пов’язані з використанням лазерних пристроїв, що можуть випромінювати у повітряний простір;
 5. Роботи, пов’язані із запуском ракет, метеорологічних радіозондів та куль-пілотів;
 6. Діяльність, пов’язана з польотами літальних апаратів, з викидами диму та газів, що можуть погіршувати видимість у районі аеродрому; 
 7. Будівництво високовольтних повітряних ліній, висадка та вирощування дерев або зелених насаджень. 

На  відстані до 15 км від меж аеродрому забороняється відкрите складування харчових відходів, розміщення звалищ, спорудження або розбудова споруд, які сприяють масовому скупченню птахів і можуть створити загрозу для повітряного руху.

Визначення умов забудови, використання землі і споруд та здійснення діяльності, зазначеної в частині другій статті 69 Повітряного Кодексу України, на приаеродромній території здійснюється органами місцевого самоврядування згідно із законом за погодженням з експлуатантом аеродрому та уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

Підприємства, установи та організації, зацікавлені в розміщенні об’єктів на приаеродромній території, повинні погоджувати таке розміщення до початку проектних робіт з експлуатантом аеродрому, відповідними державними органами, органами місцевого самоврядування та дотримуватись умов погодження будівництва.

Особи, яким належать або в користуванні яких перебувають постійні та тимчасові висотні споруди, зобов’язані з метою дотримання безпеки польотів повітряних суден розмістити на таких спорудах за власний рахунок нічні та денні маркувальні знаки відповідно до авіаційних правил України та забезпечити утримання зазначених знаків у придатному для експлуатації стані.

Процедура погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромній території здійснюється відповідно до «Порядку погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромних територіях та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів літаків і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації» затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України № 721 від 30.11.2012 року.

ЗОКП “Міжнародний аеропорт “Ужгород” згідно цього Порядку на звернення забудовника надає Висновок експлуатанта аеродрому щодо погодження місця розташування та висоти об’єктів  на приаеродромній територіії та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації з умовами, що забезпечують необхідний рівень безпеки польотів у районі аеродрому та на приаеродромній території.

З 01.02.2021 послуга з підготовки  висновку щодо місця розташування та висоти об’єктів надається на платній основі – у сумі 7032 грн. (із ПДВ)

Оплата послуг з надання висновку щодо місця розташування та висоти об’єктів має виконуватися згідно з виставленим рахунком або наданим договором на оплату таких послуг.

Погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромних територіях та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації, здійснює Державіаслужба України з урахуванням Висновку експлуатанта аеродрому та Висновку провайдера аеронавігаційного обслуговування, які повинні бути отримані заявником. 

Для отримання Висновку експлуатанта аеродрому щодо умов будівництва (реконструкції) об’єкта Заявник подає на адресу ЗОКП "Міжнародний аеропорт "Ужгород" заявку-приєднання, що обов’язково повинна містити таку інформацію:

 • назва (опис) та будівельна адреса об’єкта, місце розташування (вулиця, номер будинку, місто (село тощо), район, область);
 • географічні координати (широта, довгота) об’єкта в системі координат WGS-84;
 • абсолютна висота об’єкта в Балтійській системі висот;
 • абсолютна висота будівельних кранів, що будуть застосовуватися при будівництві об’єкта, в Балтійській системі висот;
 • ситуаційний план розміщення об’єкта в масштабі М 1:2000 (з виділеною територією забудови);
 • (можливо непогоджений);
 • зворотна адреса заявника для листування, електронна пошта та контактний телефон.